W ramach umowy proponujemy:

  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług ( rejestry VAT ),
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych ( PIT 4, VAT 7),
  • roczne rozliczenie działalności – deklaracje roczne,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS – em,
  • reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS,
  • nadzór na formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
  • odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem.