W ramach umowy proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy ( umowa o pracę, świadectwo pracy, inne),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji środków BHP,
 • obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych i rodzinnych,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w tym na życzenie klienta tzw. 'pasków' dla pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • sporządzanie deklaracji PIT 4,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracownika ( PIT 11, PIT 40, PIT 8B),
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, zasiłkowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS ( przekaz elektroniczny),
 • przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników za okresy miesięczne,
 • sporządzanie przelewów do ZUS oraz na wynagrodzenia dla pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika,
 • sporządzanie umów zleceń oraz o dzieło,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • pomoc w zapewnieniu wstępnych badań lekarskich