Zapewniamy fachową obsługę księgową i kadrową zgodnie z ustaleniami Ustawy o rachunkowości, Kodeksami Podatkowymi i innymi przepisami obowiązującymi w działalności gospodarczej.

W ramach oferty podstawowej proponujemy

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • karta podatkowa,
  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
  • rozliczenia z ZUS,

Nasze biuro rachunkowe znajduję się w dzielnicy Bemowo Warszawa. Usługi księgowe świadczymy od ponad 10 lat. Nasze biuro księgowe zawsze stara się podejść indywidualne do każdego klienta.

Uprzejmie informujemy, że posiadamy licencję Ministerstwa Finansów nr 29187/02 na prowadzenie biura rachunkowego oraz bieżąco opłacamy polisę OC na świadczenie usług księgowych. Biuro zatrudnia obecnie sześć osób, które to osoby mają przydzieloną obsługę konkretnych klientów, co zapewnia indywidualne i dokładne prowadzenie spraw naszych klientów.

Na stałe współpracuje z naszym Biurem Biegły Rewident zapewniając właściwy i w pełni fachowy nadzór nad pracami naszego Biura jak również daje to możliwość sprawnego przeprowadzania badania bilansu.

Prace jak wyżej wykonywane są w pomieszczeniach Biura w oparciu o dokumenty źródłowe odbierane przez naszych pracowników w terminach dogodnych dla klienta. Na bieżąco stosujemy formy elektronicznego przekazywania informacji dla zapewnienia klientowi monitorowania bieżących wyników działalności. Jesteśmy przygotowani do sporządzania wszelkich form sprawozdawczości, jakie zostały wprowadzone nowelizacjami przepisów w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Prowadzenie ksiąg i innych ewidencji odbywa się z zastosowaniem naszego sprzętu informatycznego stale unowocześnianego i dostosowywanego do aktualnych wymagań stawianych nam przez klientów. Nasz system informatyczny jest zabezpieczony przed zagrożeniami występującymi przy elektronicznym przekazywaniu informacji jak również przed utratą danych na skutek ewentualnych uszkodzeń sprzętu poprzez codzienną archiwizację danych.